Vår filosofi

Vi bidrar till kunskap om naturen till skolbarnen

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken – ett läromedel i miljökunskap. Syftet med Natur & Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6.

Målet är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få en Natur & Miljöbok med visionen att ge en viktig miljöutbildning åt världens barn. Bakom den årliga utgivningen av 240 000 böcker står Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och opolitisk företag, grundat 1993.

Besök gärna www.kunskapsforlaget.se för mer information.

logga natur och miljö