IMG_20190330_125035354

Proffsfotografering av våra bebiskuddar & -täcken

O SKÖNA VÅR: O sköna bilder av våra förnämliga bebistextilier och linnelöpare! Tagna i samarbete med verkliga proffs på fotografering (Ewa Malmsten Nordell) & co. Snart, snart går de att köpa i vår e-handel med. Nya samarbeten även inom sömnadskonsten har vi inlett. Det är så överväldigande med alla positiva, konstruktiva för att inte säga ROLIGA krafter som nu öser in hos Naturens Syster! Vi gottar oss för fullt.

Vattenbrist konferens i regi av IVL & KTH ägde nyligen rum: Bättre kontroll på vattenflödet är ett oomkullrunkeligt krav för att bemästra de problem som i ökad takt kommer att visa sig på vattenområdet. Återanvändning av avloppsvatten liksom nya cirkulära system ingår där. Algodling som mat, gödsel och energi är andra inslag i nya hållbara system. Mycket intressant och givande dag! Konstaterar Naturens Syster efter en SÅ BRA DAG.

Trähus är bättre för klimatet och naturen översiktligt sett: 30 – 60 % av utsläppen från hus härrör från byggandet. Cementproduktion och användning står för 6 % av totala koldioxidutsläppen och stål för 8 %, därav 50% vid byggandet. Nu kan träbalkar ersätta dessa material och drar då 1/6 av energin jämfört med de förstnämnda materialen. Väger mindre dessutom vilket minskar energiåtgången vid transporter och grundläggning. F-N inte fel ropar Naturens Syster! Gick det att få göra skatteavdrag för att klimatkompensera för trädplantering vore det än bättre. I dag beviljas avdrag enbart för att öka företags intäkter inte för att rädda klimatet. Än så länge, kan ändras av insiktsfulla aktörer.

En ny bok: ”Den inre ojämlikheten” av Kate Pickett och Richard Wilkinson. Där kan en läsa: Vi har nu nått gränsen då ökad ekonomisk tillväxt ökar livskvaliteten och att det som nu ökar välfärden är MERA JÄMLIKHET. De visar i sin bok att mera jämlikhet resulterar i att konsumtion och status betyder mindre. Detta ökar livskvaliteten för både fattig och rik. SÅ VARFÖR TVEKA?! Spänningarna minskar i samhällskroppen och bättre för ALLA.

SKÖN, HÄRLIG VECKA TILL ALLA OCH ENVAR, FATTIG OCH RIK! 

Bilder; 1) Proffsig fotografering av våra bebisbäddtextilier i gammal vagga från 1880-talet, Dalarna 2) Vår nyaste löpare anas med loggan och aningens mer 3) Vem tittar upp bland vissna löven? – JO DEN FÖRTJUSANDE BLÅSIPPAN, Anemone hepatica heter den om gammal skolkunskap håller, ibland ändras ju de latinska namnen 4) Vad händer inom området vattentillgång inom en närtid? Läs själv, från ovannämnda konferens KTH & IVL 5) Jag älskar dig solen! skriker den gula krokusen rakt ut. Naturens Syster förstår precis.

Dela detta inlägg: