Kossorna trivs i hagen

En skön mångfald att förlita sig på

Vilka scenarier som utbroderas av våra nya inspiratörer, vi ska ha syjuntor med lyxsmak så det sprakar om det! När det går att träffas fysiskt igen. Det går även med instruktionsvideor men hur det än är så är det något annat med ansikte mot ansikte. Den ädla sykonsten, trevnad, fantasi, goda kakor – kan ni det där om sju sorters kakor kafferep? – kulturhistoria med avseende på textilieframtagning och -beredning, -förvaring förr. Ungefär med vissa aktuella påhakningar. Köp av ekologiska och återanvända lakan/ och annat, textilier. I runda tal är detta temat. Till klubbpris.

Efter en skön dag i skog och mark går det inte låta bli att nämn en naturskandal: miljörörelsens anti-pris, greenwashing delas snart ut. En finalist är statliga Sveaskog, störst skogsägare i landet. Enligt Jordens Vänner framhäver de sitt budskap om att de bevarar skog och sköter den så bra. Men i realiteten kalhugger de och skövlar med markskador och risk för både växter och djur. Skogar med höga naturvärden och många arter ersätts med monokulturer och planterade skogar. Naturens Syster skriker: FRAM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD! Enfald bort.

Se nu på vackra BILDER!: 1) Solkrona även kallad maskros, med förgätmigej i skönt samspråk 2) Vackert vårlandskap i vardande 3) En bukett får en plocka av de sköna ting 4) Pingstlilja av gammalt datum med pärlhyacinter 5) Mandelblom spricker upp, Saxifraga  6) De härliga kossorna har äntligen fått springa ut i hagaen! Hej och hå!

Dela detta inlägg: