Producentansvar för textil utrett

handbroderad tomteflicka

Här är det zoom och digitalisering för hela slanten som gäller! Broderiklubben Gyllna Stygnet förbereder digitala sessions en bit in på nyåret. Om inget remarkabelt inträffar från ovan som möjliggör vanliga oöverträffade fysiska möten. Kan bli riktigt KUL! Annat kul: Producentansvar har utretts inom textilområdet och avlämnats beställaren regeringen, se SOU 2020:72. Det föreslås bland […]