I sommarens soliga dagar

Gamla regelverk behöver uppgraderas utifrån den trista utvecklingen på miljöområdet. Europadomstolen har t.ex. gjort en vidare tolkning av konventionen om mänskliga rättigheter så att det även innebär att man har rätt att få veta vilka miljörisker man utsätts för. Deras tolkning innebär att få ta del av underlag och yttra sig om komplexa miljöfrågor och […]