Vicken härlig vecka på ingång!

För länge sedan, närmare bestämt 14 september 1817 hölls en kyrkostämma i Hjälmseryd, utanför Växjö, då man diskuterade Kungl. Maj.t:s senaste förordning mot import av överflödsvaror [import av onyttigheter kunde ”utarma Sverige” (kaffe förbjöds flera gånger men även puder riskerade avskaffas med undantag för ”andre än rödhårige”)].

Vad som verkade mest förhatligt för kommunpolitikerna tycks ha varit ”utländska färgämnen, synnerligast indigo” som redan då användes för att färga garn och tyger blå. Man förbjöd blå kläder, men i sin nit utsträcktes förbudet till alla färger utom svart, vitt och grått: ”Den Gråa färgen räknas såsom den nationella för Almogen och den hederligaste af alla”. Ett viktigt undantag gjordes: ”De, som f.n. ega af blå eller andra ej tillåtna färger, få nyttja dem i Åtta år, räknat från 1818 års börgan….”

Det var stränga bud. Kanske ändå något som aktualiseras igen – men av andra skäl än moraliska. Färgning av traditionellt slag är ju den process som orsakar mest skada inom textilindustrin för involverade arbetare och miljö.

Vi som gillar färger emellanåt ställer vårt hopp till utveckling av mindre förstörande metoder och att tillgången av snyggt ekologiskt, miljöanpassat ökar.

Själva ska vi i veckan besöka  mässor och leta så tygen ryker…..

Om växthuseffekten: Under året har koldioxidhalten i atmosfären konstant legat över 400 miljondelar, ppm. De sammanlagda utsläppen av växthusgaser, varav koldioxid är en viktig, planade ut under 2014 -15. TROTS DETTA har halten av koldioxid inte bara ökat utan halten accelererat i luften. Anledningen tros vara att haven har ackumulerat CO2 men nu har mättats och inte tar upp i samma utsträckning längre: RYSLIGT.

Bilder nedan: Uttorkad bäckfåra mot norska gränsen; en ros är en ros är en ros…; valfri klädsel en livskvalitet; prinsessa på vift; rosor äro röda men denna är faktiskt rosa-tonande; Naturens Systers linneduk med 2 färger av spets.

20160805_133326 20160812_115842 20160806_172607 20150815_131617 20150810_132440 IMG_1987