Vi är med i ett grönt nätverk numera – HURRA!

Nu har vi kommit med i en grupp gröna nätverkare som på olika sätt strävar för en mera långsiktigt hållbar utveckling. Vi arbetar just nu med att utröna vilka uttryck detta kan ta sig för våra textilier och kanske lite annat i pipeline. Detat är VERKLIGEN SPÄNNANDE och vi tar sakerna pö um pö efter hand som vi upptäcker potential. En fysisk marknadsplats är bl.a. en faktor, så småningom i höst vart fall.

Det otroliga utspelar sig i det fördolda, läs och förundras: Det finns en vacker fjäril som heter alkonblåvinge. Det finns en vacker blomma som heter klockgentianan. Dessa två har utvalt varandra på ett alldeles speciellt sätt. Så här ligger det till.  Fjärilen överlever genom att lägga ägg i klockgentianans knoppar, inget annat duger. Larven kravlar sedan vidare för att leta mat och hittar förhoppningsvis en myra. Myran gillar å sin sida en söt saft som larven utsöndrar. Myran bär sedan hem larven till stacken där båda då får sina behov tillgodosedda, avseende mat vart fall. Ett år senare, när gentianan åter blommar på ängen, kläcks larven till fjäril. Den befruktas och fladdrar bort för att finna en klockgentiana att lägga ägg i. Där startar en ny cykel då blom- och fjärilsliv liv vävs samman. Vad händer med dessa då jord- och skogsbruk förändrats? Inget bra då gentianan är satt på röda utrotnings-hotad -listan.

Klimatfakta dagsdato : I a 2017 fanns det hemska 407,07 ppm (miljondelar) koldioxid. I juli 2016 fanns det 404,39 ppm CO2. Medan det 2015  oxå juli fanns 401,31 ppm av växthusgasen koldioxid. PUST OCH STÖN. Dra nu åt strypsnaran.

Vackra bilder har vi ändock på de vackraste blommor och grönt. 1) Lilla alkonblåvingen tar igen sig på grässtrå med vippa, namnet säkert välkänt för alla botaniker; 2) Nämnda fjäril funnit sin ÄLSKLINGSBLOMMA KLOCJGENTIANAN! 3) Sibirisk lilja, enbart namnet behöver här nämnas, ord överflödiga i övrigt 4) Samma undersköna i nattljus 5) Höstanemonerna mornar sig i tidiga morgonsolens bleka strålar 5) Detta matchar vi slutligen med gardenia magnifica flankerad av ekologiskt siden.