Vår nya samarbetspartner

Vi kommer fortsättningsvis att samarbeta med Kent Isacsson och företaget Försäljning AB i Västervik. Kent är en person med många strängar på sin lyra och har många gemensamma intressen med Naturens Syster: Såsom återanvändning, snygga, gärna gamla, saker, ibland i egengjorda träkonstruktioner med inredning. Liksom textil, gedigna handarbeten såväl som nyare och ekologiska. Spännande fortsättning följer.

Den som i vinterns dar trängtar värme och trädgård kan ändå glädjas åt en sak. Detta med gemensamma trädgårdar, Naturens Syster hoppas att det är ett etablerat namn. Eller community gardens som man säger i Brexitannien. Där bytte trista, nedgångna parkeringsplatser plötsligt skepnad till mini-parker med blommor och buskar och grönsaker för ca 10-talet år sedan. Även i Sverige finns detta fina påfund med platerade bärbuskar och potatis i parkmark och på TAK. I vart fall takterrasser. Detta startade i New York där konstnären Liz Christy beslutade att försköna området kring The Big Apple för än längre sedan. Hon och likasinnade började plantera i refugerna och kasta bomber med fröer, jord och vatten lite här och var verkar det som i boken Naturens Syster hittat från 2003. Trädgårdsboksförfattaren m.m. Karin Berglund berättade om liknande händelser då hon för ett par år sedan föredrog detta och annat grönt på Stockholms stadsbibliotek. De lokala myndigheterna, apropå fröbombning således, började då utdela ett årligt bidrag på det att Operation Gröna Tummen, som rörelsen kallas, skulle fortsätta sitt värv. Vilket har resulterat i att det år 2003 fanns hela 750 community gardens i New York City. Med många positiva bi-effekter – fler bikupor?! Skratt, skratt. Hur många det är i dag kanske någon annan vet.

Bilder nedan: Naturens Systers senaste kreation – av hemlig art ytterligare en tid; HANDBRODERAT, outsägligt vackert och ett SÅ FINT arbete så en hisnar!; del av roligt broderi vid inlämning till VIRSERUMS KONSTHALLS kommande BRODERIUTSTÄLLNING med öppnande i början av februari; Nya, festliga och ulliga textilier på en mässa nyligen; Lampor i långa banor i nyare former från samma mässa; Naturen in natura är gott som slutkläm för idag!