Uppvärmning inför midsommar

En kär gammal midsommarväxt är aklejan, Aquilegia vulgaris. Den står på gränsen mellan vild och odlad blomma liksom t.ex. lupin och vallmo. Den frösår sig och flyttar lite hit och dit i trädgården och tjusar till det med sina många färgschatteringar. Dess konstifikt skapade krona skiftar i regnbågens alla färger och underfundiga är de fem långa sporrarna – en till varje kronblad.  Varje sporre är vidgad i sin spets, det är där honungen ligger, svåråtkomlig för insekter med för korta sugsnablar. Troligen var det munkarna som förde hit aklejan. I vart fall berättar Elias Fries att dess namn ursprungligen var Alleluja! När man rensade vårt språk från religiösa inslag under upplysningstiden blev namnet Aquilina därför att sporren påminde om en örn, aquila.

Bra sak: Östersjön har återhämtat sig beträffande övergödning i kustnära zoner – JÄTTEROLIGT ATT HÖRA! Övergödning kommer huvudsakligen från fosfor och kväve som emanerar från avlopp, konstgödsel t.ex. Men än mera förbättringar behövs för en frisk Östersjön.

Virserums konsthall: Ny utställning öppnar 19/6, ”Konst för alla sinnen och mer om trä” . Under sommaren står konsthallen värd för 2 vandringsutställningar; KÄNNBART och om Träpriset 2016. KÄNNBART utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga där centrum är människor med dövblindhet. Nya tekniker och förhållningssätt används för att dövblinda bättre ska ta till sig utställningen.

Samt: Tyska biltillverkaren DAIMLER tar nu upp kampen med amerikanska elbilstillverkaren Tesla. På bilmässan i oktober i Paris ska en helt ny eldriven Mercedes presenteras  som kan köra 50 mil på en laddning. LOOKING FORWARD TO IT!

Nedan: Akleja – solitär och samarbetande med kollegor i nationalbuketten, konferens glömt vad, Klas liljor, LYCKAD flyttad pion samt vita löjtnantshjärtan, suddiga men ni förstår.

20160607_081503 20160606_112528 20160601_120253  20160606_152046  20160607_081543 20160607_081747