Undras vilka örhängen som passar till?

Nu har det hänt – testbrudklänningen, toillen, är provad på flickan Matilda. Strax går arbetet vidare till slutliga sidentyget. Nedan syns några gluttar ur ena och andra perspektivet där även silkeslöjan är med, lite nonchalant slängd över skulten; Inget slöjförbud här inte.

Raskt kliv till MARRAKECH: Klimatavtalet från Paris ska nu stämmas av mot respektive lands egna nationella planer så att avtalets begränsning till temperaturhöjningen under 2 grader blir verklighet. I dags dato följer världen en 4 graders höjning. Påpekas kan att sedan senaste istiden, 10 000 år sedan, är temperaturskillnaden plus minus 1 grad.

Parisavtalet bygger på frivilliga åtaganden och den industrialiserade världen måste bistå utvecklingsländerna för att de ska kunna genomföra sina åtaganden. Klimatförändringarna får värst konsekvenser för utsatta människor i utvecklingsländer. Det blir mera torka som förstör skördarna, höjer havsnivåerna samtidigt som extrema väderlekar blir vanligare. Anpassning till en ny verklighet behövs således där I-världen har kompetens.

Om något land inte lever upp till sitt undertecknande, aktuella tongångar andra sidan Atlanten, så händer inget så vitt Naturens Syster förstått saken, sanktionsmöjligheter existerar inte.

Vi ställer ut på HÅLLBART LIV, mässa till våren i Karlstad den 1 – 2 april. Kom och hälsa på!

Demokratin måste försvaras då den hotas, varje stund. Precis som kärleken i ett förhållande måste den underhållas med ett systematiskt försvar då den attackeras och falnar.  Kunskap om innebörden av detta begrepp, demokrati i första hand, fordrar kanske en repris i större skala. Att inte ta för mycket för givet! Och om alternativens tillkortakommanden. Tycker frihetsälskaren i vart fall. Se mer, Maciej Zaremba i DN igår.

Bilder: Brudklänningens slutliga gestaltning letar sig sakteliga fram bland slöjor och kuddar; Töande snö på gren – inte vår utan enbart en tillfällig framryckning av gumman TÖ då kung Vinter förivrat sig och glömt almanackan; Kontemplation vid en sjö så fin

IMG_20161110_193101958 IMG_20161110_193303494 IMG_20161110_193134622 IMG_20161112_132819566_HDR IMG_20161113_125402001 IMG_20161113_130357067