TREVLIG HALLOWEEN!

Naturens Syster ägnar sig nu åt en omkonfiguration i ett strukturellt och formellt hänseende av företaget. Det blir mycket med administration & byråkrati ett tag. Vi vill formera styrkorna på ett mera kraftfullt och verkningsfullt sätt helt enkelt. Med syfte att nå ut med våra suveränt bra textilier, inte minst på barnbäddsfronten i dessa dagar med pris på området inte minst lyckosamt. Det får ta den tid som behövs för att det viktiga ska sitta.

Det är roligt och tillfredsställande att: Konstatera att ett flertal afrikanska länder har avskaffat plastpåsar. För Rwanda gäller ett plastpåseförbud redan sedan 2004. Kenya , Uganda, Niger, Mali, Kamerun, Senegal, Gabon och Tanzania är andra exemplariska länder på förbud-för-plastpåse-området. Nu har äntligen EU vaknat upp och vill följa de afrikanska ländernas föredömliga exempel med ban on plastic shit. Förra onsdagen röstades om att förbjuda bomullstops, sugrör, tallrikar etc.

Naturens  Syster råder envar på plastpåseområdet: Ta med din egen påse då du handlar mat och vad som faktiskt! Väldigt lätt att lära in – pröva meddetsamma.

Hur går det med utfasningen av fossila bränslen vid transporter av olika slag? Transporter står för en tredjedel av växthusgasutsläppen. Gå till IVL:s konferens den 15/11 på Grand Hotel så får du VETA MER PÅ DETTA CENTRALA ÄMNE INFÖR ELIMINERINGEN AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN! Naturens Syster kommer att vara där och bevaka, ett som är ristat i sten.

Några blandade bilder: 1) O så snygg! 2) Detalj från handbroderad klocksträng, vallmoknopp så fin! 3) Snygg och vass tistel som matchar annat hard core denna vecka 4) Något om resp. länders klimatarbete om någon kanske kan läsa 5) Så snyggt tyg med Naturen, litet pelargonblad som jämförelsestorlek 6) Handbroderad vacker katt som gjort sig fin inför helgfirandet