Textilsortering under utveckling

FN:s senaste klimatmöte är nu avslutat och har resulterat i en rad viktiga punkter som länderna enats kring. Det gäller en handlingsplan för jämställdhetsfrågor, urfolk, jordbruk och hur förluster och skador som hänger ihop med klimatförändringar ska lösas. Den centrala frågan om regelverk för hur länderna ska arbeta för att uppnå Parisavtalets mål har det dock gått trögt med, pust. Att USA, som var starkt drivande  till Parisavtalet, nu tänker dra sig ur har inverkat starkt menligt på stämningen under mötet. Samtidigt har beslutsamheten i världssamfundet i stort snarare ökat p.g.a detsamma. Helt rätt enligt Naturens Systers metodik – bara GO FOR IT!

En intressant anläggning: Det handlar om att förbättra förutsättningarna för återanvändning av textilier. I Avesta går det av stapeln. Där finns en unik anläggning som sorterar textilier efter vilka slags material det är. Tekniken bygger på optiska sensorer som alltså känner av materialens ljusgenomsläpplighet. Metoden ska möjliggöra att hantera stora materialflöden och få fram textilfraktioner som är bättre lämpade för återvinningsprocesser än vad dagens manuella sortering kan frambringa. Så jättebra det låter – exakt vad som behövs!

Bilder: Vacker som en sommardag är detta broderi om än i vinterns dar eller kanske särskilt då; Promenad är härligt tycker de små typerna här; En gyllenlack har tagit sig upp ur snön uti november månad – grattis till bedriften!; Strumpstickor finns ända upp till 15 för den som gillar tjocka, varma stickningar, detta är storlekarna 8 och 9 dock; Vintern slår sina snöiga lovar under fågelträdet; LJUS du välsignade – lys upp vår mörka tid!