Snygga jackan tar form

Den fräcka jackan med svung i vidden fin-justeras i rätta tyget hos skräddaren Lena Victor. Modellen Klara-Bella, som egentligen heter Eva-Lotte, visar upp härligheten då nu liv och ärmar ska sammanfogas i en elegant, sportig och formidabel form. Bilder berättar mer än ord, se nedan. Kommer att kunna beställas efter personliga mått och tyg på förslag – eller eget –  då jackan är helt färdigställd.

Varma fakta: Då det gäller klimatförändringen följer här kort info om elementaria i sammanhanget.

* Koldioxid, CO2, står för merparten av växthusgasutsläppen och kommer av förbränning av olja, gas och kol. Koldioxid binds av växande träd  – och släpps ut igen då trä(d) förbränns.

* Metan och dikväveoxid/lustgas är de övriga 2 viktigaste växthusgaserna i detta sammanhang. Metan kommer till stor del från boskap men även när olja, gas och kol, produceras. Lustgas kommer mest från jordbruket.

Dessutom, vi hoppar friskt mellan väsentligheterna: Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala, presenterade sin sista!/hoppas senaste, bok “Den sårade divan” i Babel SVT 1/11. Hon sa då bl.a. att aggression och ilska, bli förbannad, är inte tillåtna yttringar för kvinnor inom det acceptabla, mycket begränsade aktions-intervall som tillkommer kvinnor även i dagens samhälle och oavsett sammanhang. Vilda uttryckssätt, vara “för mycket” är inte heller framgångskoncept för af kvinno-kön. Överträdelser medför väldans trista konsekvenser för berörda kvinnor.

För män gäller helt annan storleksordning avseende tillåtna manöverutrymmen, ilska såväl som annat, utan att någon muckar; för de som vågar – läs boken. :

Naturens Syster upphäver ett illvrål och uppför en vild krigsdans.

 

20151108_131625 20151108_133339 20151108_133612