Rödluvan- och- vargen tyg annonserar ankomst

Vad sägs om en Rödluvan- och- vargen-kudde? Ett väggskydd med färgstarkt blåbärsris? Eller något textilt av tyg med gulliga grävmaskiner i rosa och vitt med silvriga metalldelar? Kan bli verklighet hos Naturens Syster efter idog textilering på outgrundliga platser, inte Svalbard dock för att ge en schysst  ledtråd.

Natur-lig betraktelse: Alla våra olika bilder av naturen  – ”vildmark”, ”ekosystem”, ”naturresurs”, är redan de en slags trädgårdar, en oupplöslig sammanblandning av vår kultur och det som finns där ute – vad nu det är. Att ta sig an trädgården med en speciell etik kan vara en start. En sådan trädgårds- etik skulle kunna utgå från ”Rådfråga platsens ande i alla frågor” (A. Popes berömda råd till trädgårdsarkitekter beträffande trädgårdsetik). Men det går ju inte för en som vill vara seriös då den accepterde religionen framför andra nu  heter VETENSKAPEN – spetsat med en dos psykologi och riskkapitalism inte att förglömma. Som ABSOLUT INTE befattar sig med andar.

Men, hard facts of life; hur antropocentrisk trädgårdsodlaren än må vara så inser hen att hens överlevnad är beroende av många andra livsformer och tar därför hänsyn till deras intressen i allt hen företar sig. I trädgården. Komposterar t.ex. . Trädgårdsodlare brukar sällan vara naturromatiker – vad är naturligare än oväder, torka , skadedjur som förstör det mödosamt odlade?! Grymhet, aggression, lidande är också naturens barn. Naturen bistår knappast med moraliska värden. I själva verket är den helt krasst totalt likgiltig till vår överlevnad. Något för oss att förhålla oss till som på dryga 100 år har gått hårt åt vad som byggts upp i naturen under miljontals år. Sålunda:  Göra om. Göra bättre. LYCKA TILL! tillfogar Naturens Syster uppmuntrande.

Och kommer samtidigt snabbt vidare till en framgångsfaktor som skulle vara bra att ta till – för en bättre framtid alltså: Bättre lagring av el. Battrerier, skulle kunna vara en sådan, kanske. Som är fristående från dagens centralstyrning med elnäten. Bla bla bla.

Februari-erbjudandet med utskick i dag, kan missa vissa adressater på grund av det tekniska strulets efterverkningar. Den som ej nås av detta i vanlig ordning, hör bara av er så skickar vi.

Angeläget som 17: Gör inte rasismen rumsren genom att kalla den ”folks oro”. Kanske blir det som i Grönköping där numera Grönköpingsdemokraterna ska kunna samtala med Moderaterna åtminstone om ”väder och vind” enligt senaste kungörelse (Grönköpings veckoblad).

F.Ö: Bladen på blomkål går utmärkt bra att använda; bara att skiva ner i grytan, salladen.

Bilder: Ljuset bryter igenom !; Gerilla-virkning i stadsmiljö i underbara färger och mönster; Näpet knypplat; Enveten metare bland grenarna skönjes; Hemstickat vackert från 70-talet still going strong!; Viola Wiola for ever