Påskdukar med kycklingar och kärringar, lyckade myrtensticklingar därtill

Snart är påsken här och det gäller att förbereda sig med vackra, roliga textilier! Många fina och lustiga dukar finns bland annat att hitta bland begagnade varor. Det förgyller med en kyckling, påskkärring med katt och kvast, ägg i långa rader etc. – se några exempel nedan.

Forts från 29/2 Vetenskapens natursyn …..teknologiskt ….hot mot vårt liv/ existens. Förringande av samband, tillhörighet …vördnad föraktades. Vetenskapsmannen var en man mestadels. Da da dam – På kvinnodagen kan det vara befogat med en avvikelse från detta huvudspår och lyfta på brickan “vetenskapsmannen var en man oftast” för här pekas ingen ut grundlöst.

Hör här: Susanna Kumlien gjorde en  studie om kvinnliga forskare i förhållande till Nobelpriset 1901 – 2012 som redovisades i OBS den 7 oktober 2013, medicinpristagaren i höstas är då inte med t.ex. men ändå.  Det framkom att 15 kvinnor fått pris i disciplinerna fysik, kemi och medicin, under denna tid d.v.s. mindre än 3 %. Nu är ju inte gruppen Nobelpristagare representativa i en normalfördelningskurva precis.

Om man tar hänsyn till antalet forskare som statistikern Stephanie Kovalchick gjort i en artikel i Significance Magazine som undersökt hur antalet kvinnliga forskare förhåller sig till representationen av Nobelpris blir resultatet att fram till 1970-talet var antalet pristagare proportionellt till antalet forskare av respektive kön, han och hon avses här. Sedan händer det dock trista saker. Medan antalet forskare ökat de senaste 40 åren har antalet kvinnor som fått Nobelpris minskat. Lägre sannolikhet att en kvinna får Nobelpris nu än för 40 år sedan således. Diametralt motsatt mot hur allmänna tendensen varit beträffande kvinnlig representation i övrigt i samhället. Det finns spekulationer hur detta kan komma sig också som inte vi går vidare med här.

Good things happens : Universitetet i Kabul startade förra året sitt första Genus- och kvinnovetenskapsprogram, första i Afghanistan.

Inte nog med det utan då fick Indien sin första transkvinna som valts till borgmästare också, nämligen Madhu Kunnar i Raigarh.

Men trista saker med: Andelen män har ökat i svenska riksdagen 2 år i rad. Även i LO-ledningen.

Liksom att attacker mot flickor, föräldrar och lärare som arbetar för jämställdhet ökar, visar en FN-rapport från 2015 i denna sak.

Å så roligt och intressant!: På Ateneum i Helsingfors visas nu en utställning om Japanskt inflytande i nordisk konst 1875 – 1918. Helen Scherfbeck, Bruno Liljefors, Munch m.fl. representeras och textilier, keramik, möbler såväl som japanska träsnitt ingår.

Utlovade bilder påskmotiv, rolig och god älg och hjärta av gammalt sädesslag, myrtensticklingar som klarat sig samt än fler:

119631458_2[1] 119483618_1[1] 223941836_4911e2ab-d568-4333-be66-68751c419228 20160212_082713 20160228_113033 20160229_075530