Nagelört med flygbränsle och retro- piff!

Vår ekologiska bomullskasse är klar och fotografering äger rum i nästa vecka. Bilderna talar sedan för  sig själva. Vårt nästa projekt är retroanvändning av gammal textil med nya lustiga tillbehör enligt konceptet gammalt och nytt blir piffig pytt.

Nu är det ännu vinterns kyla men tankar på våren vill vi ändå sprida, hör här: Nagelörten värd att hylla, 3-10 cm hög liten en. Erophila verna heter den också; verna för vår och eros och philos är uttryck för både sinnlig och platonisk kärlek. Den heter helt enkelt ”den som älskar våren jättemycket”. Vilket behövs då den skjuter upp ur kalla jord i börja av april.

”Nagelörten
nagelhög
rullar ut en vit korthårsmatta
och låter solen trampa på
Livet kräver att få finnas
även i det minsta”.

-> Försenat februari-ERBJUDANDE p.g.a. tekniska problem, förhoppningsvis utskick i nästa vecka.

Från sem. Om flygskattsförslaget på handelskammaren: Här följer axplock av inlägg. Utgångspunkten, från vår sida är i vart fall, att varje verksamhet ska stå för sina egna utsläpp och bekosta eliminering.

Det framhölls att det finns konflikter i sammanhanget; arbetslöshet, export, tillgänglighet glesbygd. Om högre priser – 430:- för långdistans nämndes – skulle mindre flygplatser läggas ner och glesbygdens tillgänglighet minska. EU har förbjudit subventioner av flygplatser, som lök på laxen. Problemet är storleken av biobränsleproduktionen – för liten. Utvecklingen av bränsle från skogen, lignin som råvara, skulle vara ett stort genombrott. – Skogen tar ju upp koldioxid som frigörs vid förbränning allt i ett kretslopp, plus minus noll avseende växthusgaser, tillägger Naturens Syster. –  I övrigt beror bränsleförbrukningen av flygplanstyp vilket en ev. skatt borde ta hänsyn till.

Internationellt har norska flygskatten medfört att Trondheim råkat illa ut, slopade router. UK har den högsta skatten 13 – 146 £ /passagerare, Tyskland 7 – 48 €/ p medan Holland och Irland har avskaffat skatten eftersom folk tar bilen i stället. För Sverige är målsättningen att hålla hela landet levande med vår livsstil, hållbarhet högt i kurs, natur och turism. Gör som stålindustrin tyckte någon, gå samman flygbolagen! Stålbranschen har minskat utsläppen med 10% härigenom. Dessutom – låter som en saga men är sant enligt föredragande expert – har stålbranschens utsläpp möjlighet att omvandlas till just FLYGBRÄNSLE,! Nästan för bra bara, utbrister Naturens Syster.  Tack handelskammaren för ännu ett eminent exekverat evenemang.

Och så är det Alla Hjärtans Dag till råga på allt – HA DET SÅ TREVLIGT!

Bilder: Ett broderat hjärta med korsstygn på aidaväv, Kaffepetter med fina blomster till kaffetåren företrädesvis, Broderat så fint från Karins design till Vilhelm Mobergs klassiker samt en broderad krage (som Naturens Syster tänker använda i ett retro-projekt.