Mörkt och mysigt hör ihop nu

Glesbygd/stad: Ett projekt om att utveckla affärsmodeller som ska stärka samverkan mellan kollektivtrafiken på gles- och landsbygd och nya samåkningstjänster har beviljats pengar. Målsättningen är att göra det lättare att åka kollektivt i gles- och landsbygd så att ett mer attraktivt alternativ till bilresande etableras. Det finns ett rättviseperspektiv här. Ofta är det staden som är norm i satsningar inom mobilitetstjänster och bil- och cykelpooler. Detta utmanar vi säger Anders Roth på IVL som är med om att driva projektet.

Om lysande led-lampor: De energisnåla ledlamporna var grund för förhoppningen om mindre energiförbrukning. MEN nu visar det sig att det blir fler upplysta platser på jorden eftersom det är så billigt. Så nu har nattbelysningen ökat med 9,1 % mellan 2012 – 2016. Artificiellt ljus är en miljöstörning. Många nattlevande djur växter påverkas negativt liksom människors hälsa. Säkert rätt. Upplysning av vissa platser nattetid i rättvisans namn också en säkerhetsfaktor för att minska mörksens gärningar/överfall etc.

Naturens Syster erinrar sig för inte länge sedan: Det utgick ett påbud att ”när du lämnar ett rum – SLÄCK LYSET!” Vilket fortfarande torde äga sin aktualitet för en var.

Vid julkransars salighet: Den sibiriska tigern tillväxer i antal och klassa inte som lika hotad. Projektet om ökat skydd har varit framgångsrikt, tror det var i Indien. Fortsätt på denna linje säger Naturens Syster förtröstansrikt!

Textil-poesi av Harry Martinsson: ….. Kinas sidenmålningar blevo till under filosofers händer

i tider av ständiga krig, skakningar, övergrepp och vedervärde.

Och de blevo till under fred, men under samma aktgivande

på vad som är Tao eller Vägen.

………

Nu funderar Naturens Syster på en riktigt smaskig julgodsak. Som ev resulterar i ett recept å denna sida.

TREVLIG FÖRFEST ADVENT – ska vara tjock text men lyder ej – hojtar Naturens Syster för alla!

Några bilder från olika horisont: Mjuk rosettgardinkappa i repris; Drakblomma i blodvatten från halloweeneventet;  SWEETHEART i en röda-bär-och -kott version; Å så vackert handbroderi! En bukett för midsommarkransen kanske; En kärve behöver småfåglarna i dessa tider;  Ännu fler fåglar som pickar i sig fröer