Miljökonferensen med stort M på GRAND – VÄLKOMNA!

Nu är det dags för årets stora händelse på miljöområdet: IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön 2017. På Grand Hotel äger evenemanget rum, på torsdag 18 maj. Naturens Syster ställer ut i sammanhanget. Ta där in experternas kunskap och erfarenheter och kontra med era egna spörsmål så det blir en intressant diskussion! I tider då expertis och vetenskap är lite ifrågasatt i populismens tidevarv är detta ett ypperligt tillfälle att räta ut frågetecken och justera positionerna i nya, säkrare spår. Låt höra alla invändningar så att svaren kan bli just så solklara som behövs för en tilltro till experternas hypoteser och slutsatser. Och viktiga plats i samhällskroppen.

Själva bidrager vi med ett lass ekologiskt sköna textilier av alla möjliga sorter och användningsområden. Som extra accent lanserar vi en ny textil dagen till ära. Därtill har vi en frågesport med kluriga frågor med vinst som krona på verket. Vi vill diskutera och höra synpunkter i sammanhanget.

Nu till något helt annat.

Fysikern Stephen Hawkins undran: Varför gör sig universum över huvud taget besväret att existera? En kan i sanning undra instämmer Naturens Syster, tänk att få ihop allt. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.   …..I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.” Står i Johannesevangeliet.

Förundran, en ljuvlig dag i maj: ”Likt en sång stiger morgonens doft med vinden. Doft av insjö och älggräs, av granarnas årsskott, av syren och konvalj och daggvåt jord, av betande boskap, av skvattram och kärrdy, av allt savfyllt sjudande liv. En gamling står med handen som en skärm över ögonen och ser ut över nejden och är lycklig”./ Moa Martinsson

Bilder: Förunderliga är de, Fritillaria me.. kungsängslilja vart fall, Fritillaria 2 på smala ben vi menar smal stjälk och så skön i sin stilla begrundande pose ; Katsuran med sina hjärtliga blad ler mot en; Vår regnbågskudde kan stå på kant oxå; Bergkörsbäret slår ut i diffus dimma…… VI SES PÅ GRAND, GLAD VECKA,!