Måste vara en populist för att INTE FATTA!

Jobbar Naturens Syster med nu: Gardiner, gardiner och samtidigt internationellt aktuell med bebiskuddar och grunnar på knappslå i siden till brudklänning.

I stundens hetta : då det gäller den hetaste sommaren sedan mätningarna började på 1700-talet är det intressant att läsa Konrad Lorenz´s bok om ”Civilisationens åtta dödssynder” från 1973. Han tar där upp sammanhang som är dagsaktuella och värda att syna nu. Han menar att vi numera med teknikens och farmakologins hjälp har uppnått en ökande intolerans mot allt som leder till OLUST. I och med det försvinner också vår förmåga att känna riktig glädje som erfares då svåra problem och hinder undanröjts. I ställer lever vi under smala fluktuationer av sinnestillståndet och har l å n g t r å k i g t.

Sverker Sörlin skriver nyligen i DN, 31/7,  om oviljan till ändrat beteende som inte minst de med mångdubbla löner jämfört med genomsnittet måste vidta. Som att äta mindre kött, flyga mindre, köra bil mindre, särskilt stora. Han tycker att vi borde kvalitetsutveckla välståndet och låta rättvisa och värderingar ingå i den kunskap vi behöver för att genomföra en adekvat omställning. Som leder till liv inom naturens givna ramar. Ett hot för många med mäktiga samhällsintressen. MEN NÖDVÄNDIGT understryker Naturens Syster beslutsamt.

HUR KAN VI: Som har fått alla blommor och fåglar till låns av våra barn & barnbarn bara vilja förstöra ALLT verkar det?! ”Får INTE SKE” utbrister Naturens Syster rätt argt.

Bilder: Titta på ALLA VACKRA BLOMMOR! LAMPAN – glöm ej. 1) Vit mjölkört, ovanlig och skön 2) Obändig vipphortensia som snabbt slår ut nya blad efter torka i 10 dagar enbart på ETT REGN! Snyggt jobbat grattar Naturens Syster entusiastiskt 3) Måste vara från Virseruma örtagård men är det dahlia och vad mer? 4) Härlig karamellblandning av rosenskära, klättt, blåklint etc 5) Handvirkad lampa som lyser upp även utan el med sin snygga snits.