Maskinell sortering av textilier ska öka återvinningen         

4,3 miljoner ton textilavfall antingen deponeras eller bränns inom EU varje år. 120 000 ton nya textilier kommer ut på den svenska marknaden vart år men enbart 5 % återvinns. Detta tycker IVL Svenska Miljöinstitutet är uselt och ska tillsammans med 10-talet andra aktörer utveckla automatisk sortering. Då kan man hantera stora textilmängder och samtidigt få fram textilfraktioner bättre anpassade till olika återvinningsprocesser.

– De textilier som samlas in idag sorteras manuellt. Men det är svårt att sortera kläder och andra textilier för materialåtervinning, bland annat eftersom en ökande andel består av blandmaterial. För att kunna hantera stora mängder textil med hög precision som lämpar sig för fiber-till-fiber-materialåtervinning krävs industriella och automatiserade sorteringsprocesser, säger Maria Elander på IVL.

SPÄNNANDE, KUL NÅGOT GÖRS MED POTENTIAL ATT ÅSTADKOMMA NÅGOT REJÄLT, säger Naturens Syster: GOOD LUCK!

Tänk så det kan va´: Det som på 1000-talet var moraliskt förkastligt har införlivats i näst intill obligatorisk livsstil på 2000-talet. Det var de sju dödssynderna som skulle undvikas: stoltheten, avund, vrede, dumhet, girig, frosseri. Som nu till dags framställs som istället eftersträvansvärt, se sociala medier. Vi lägger ut texten i nästa nummer.

Blir det någon semester för Naturens Syster?: Det beror på – JULI-ERBJUDANDET lämnar walk over, kommer augusti next. Beställningar och förfrågningar som vanligt. Skriverierna tenderar att produceras likaså buisiness as usual. UNGEFÄR får tilläggas, kan vara svårt skriva under intensivkurs i 2-trådsstickning på somriga ängder eller bestigandes K2, speciellt från nord-sidan. 1 augusti definitivt allt åter på plats, for sure!

VART FALL: TREVLIG, SOLIG ELLER ÅSKIG SOMMAR (HÄR ÅSKA NU)!

Här nedan: Campanula persicifolia som en nyutsprungen jungfru ur regnet eller?; Överraskande vit ros ur gömma – mkt välkommen!; Tistlar – tack för er oxå, bredvid bl.a. myskmadra den marktäckande trevliga!; samt – just det!

20160707_163908 20160707_164125 20160707_152007 20160711_134502 20160709_074832 20160709_190309