Linneduk och Löjtnantshjärtan i cirkulär ekonomi

En linneduk av god design som självklart innebär en långsiktigt hållbar produktion presenterar vi här. Speciellt tyget är ekologiskt preciserar vi i ärlighetens namn. Duken har proportioner som gyllne snittet  och en hjärtans-spets runt omkring. – Hjärtan och Kärlek hör i hop och behövs SOM KANSKE ALDRIG FÖRR!

Interesting research starts: Hur produktionen går till och hur vi konsumerar i dags dato är 2 av de största problemen att komma till rätta med för att nå miljömålen. Nu tar forskarna i det IVL-ledda projektet Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment, ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar ekonomisk modellering med livscykelanalys. Arbetet ska resultera i förslag på hur styrmedel för cirkulär ekonomi kan konstrueras. – Vi vill testa hypotesen om och när en holistisk livscykelanalys inom styrmedelsutformning är nödvändig för att styra produktions- och konsumtionssektorn från linjär till cirkulär ekonomi, säger projektledaren Magnus Hennlock.

Hör nu här: Den som är stark måste vara snäll, säger Bamse och Pippi unisont. – Så är det förvisso, upprepar Naturens Syster för att inpränta det.

Mådä: Einstein, Turing, Gödel och Heisenberg är några av de tänkare som identifierat principiella gränser i verklighetens och kunskapens natur. Kanske finns än fler gränser, ännu okända, härvidlag? Kunskapens gränser föranleder i vart fall ödmjukhet – smaka på ordet, kanske lite åt kardemumma?!. För att inte tala om okunskapens gränslöshet.

Jag säger bara det- bilderna: 1. Linneduk med pärlbusks – ackompangemang, 2. löjtnantshjärtan, 3. Dicentra Burning Hearts – förlåt min bildstöld, 4. leisure-days, 5. black beauties(tulpanerna) in front of plymspirea, 6. klematis på stuprör glömt namnet.

20160528_092226 20160523_125437 31454429_Dicentra Burning Hearts20160524_115853 20160527_172958 20160521_131255