Lagstiftningen skärps för textilier inom EU – HEUREKA!

Beslut om förbud för 33 farliga ämnen i textilier och skor inom EU togs nyligen i Reach-kommittén, EU:s kemikalielagstiftning. Det omfattar bland annat metallerna kadmium, krom, arsenik och bly samt dessutom ett antal ftalater, som används som mjukgörare i plast. De stoppade ämnena är antingen cancerframkallande eller reproduktionsstörande. Ännu en bra sak är att utvecklingen nu går över till att hantera farliga ämnen i grupp, inte ämne för ämne som hitintills.

En god och bra sak som skydd för levande natur och miljö tycker Naturens Syster nöjd.

Bilder på fin natur och vackert handarbete: Krollilja på G; 3 syskon blåsippor i rad; Pippi med ungar bland blommor och blader samt konvaljer som snart släntrar in på backen