Lägre moms för ekologiskt nästa?!

Magdalena Andersson har omprövat fattat domstolsbeslut, henne oförskyllt, om att momsbelägga second-hand försäljning så att de slipper moms. Anledningen till det knäppa domstolsbeslutet var ojämlika konkurrensförhållanden för konkurrerande verksamheter.  Så SUPER-BRA när en maktens boningar kan tänka om och ändra misstag till något bättre, det fördolda har ändå en infernalisk förmåga att komma fram. Lika konkurrens i all ära men heder åt finansministern som har ett befriande översiktligt perspektiv med långsiktigt hållbar utveckling som en klart lysande ledstjärna! Från 1 januari 2016 gäller den nya momsbefrielsen och innan dess kommer pekuniära transfereringar att genomföras med följd att inga nya pålagor avseende moms drabbar sekond-hand-verksamheter innevarande år heller.

Nästa steg, är det månne att ekologiska produkter ska få lägre moms än de från traditionell kemikalie-produktion?!

(Tänk om andra potentater, apropå ändra dåliga beslut alltså, vore lika framsynta. SL t.ex. med deras huvudlösa system med betalningsapparat där 1) en inte får veta hur mycket pengar som dragits från betalnings- kortet 2) om ens resan registrerats som betald utan extra koll i ytterligare annan apparat. Turister måste…..Oops, detta annan historia dock.)

LEVE ALLA GRÖNA BESLUT! I stort som smått förstås.

 

395 272 317 423 438 448

Kommentera