Kapok/ kapock repetition i offentligheten

Vi jobbar med våra kuddar och andra sängkläder med kapok. Täcke känns inte helt optimalt. Men – när kallare tider nalkas är de som INGET ANNAT!

OM BIOBRÄNSLEN: En stor del av biodrivmedlet som används i Sverige kommer från importerad palmolja som i sin tur ofta härrör från nedhuggen regnskog; en fjärdedel av av biodiesel kom 2017 från palmolja.  En tredjedel av biodieseln kom från slakteriavfall, inte heller klimatneutralt. Samtidigt sätter allt fler branscher sitt hopp till biobränslet. Svensk flygindustri t.ex. och åtta andra branscher. Förpackningsindustrin en annan som av dem som har hausse genom e-handeln som ökar och behöver mer förpackningar. Räcker då skogen tilll för all ökad efterfrågan? Nej är det enkla svaret. Skulle all fossil energi tas från skogen skulle produktionen där behöva öka med flera 100 %. Orealistiskt helt enkelt.

Helt krasst måste vi helt göra om vårt sätt att leva på jordens resurser i den frossande fräcka och oförskämda nivå som vi gör summerar Naturens Syster logiskt. Med hjärna och hjärta faktiskt. Inget att be för. Religiösa och hedningar.

Kvinnor i offentligheten efter Mary Beard: ”Public speech was a …….defining attribute of maleness. ………A woman speaking in public was, in most circumstances, by definition not a woman”. Helt självklart som korvspad inlägger Naturens Syster blitt.

Apostroferande bilder: 1) ÅÅÅÅÅÅ så vacker, förgätmigej och maskrosor! 2) En blomning som kaskad i Niagara 3) Syndigt svart piffar till 4) 3 flickor flamskt, vem kan sådant now a days?!