Juldukarna avancerar i rask takt

Nu kan vi inte hålla oss längre! Det är helt enkelt så att juldukarna trycker på för mycket. Se – nedan finns några tjusiga saker från loppis, kuriosahandel och antikt. Kanske någon nysydd.

COP23 det globala klimatmötet inleds idag i Bonn: 190 länder samlas för att förhandla om hur besluten från Parismötet 2015 ska genomföras. Det handlar om hur mäta och rapportera liksom granska hur de enskilda ländernas klimatarbete fortskrider. En översyn av detsamma kommer att ske vart femte år framöver. Vetskapen finns om att det som görs i nutid inte är tillräckligt för att nå upp till Parisavtalets målsättning. Nu är det enbart USA och Syrien som inte vill följa det avtalet.

Hur är det nu egentligen? Jo: Bra förslag är ofta gränsöverskridande, öppnar rum vi inte känt till. Bryter med samtiden och är mot eller utanför tidsandan. GÖR VÄRLDEN NY. Korrelerat till hållbar utveckling så innebär det att vi ska bygga på en grund för allmängiltiga värden som är djupare och mer bestående än dagsformen dagsländor, reklamslogans, brakrubriker. En strävan efter rättvisa, vår litenhet i de stora universella sammanhangen, vi en nanopartikel i miniversion i visionen av något okränkbart gott och evigt.

Inte lätt för lekpersonen att välja den naturenliga bästa vägen, ett som är säkert. DÄRFÖR KRÄVS AV EXPERTER MER BEGRIPLIGA, DETALJERADE ANALYSER OCH KONKRETA RÅD. TACK HÄLSAR NATURENS SYSTER.

LYCKA TILL MED EN BRA VECKA!

Utlovade julduksbilder och några till: Katsura i höstsken och en liten Campanula tillsammans med gulmåra ser det baske mig ut som.