Indigofärgade ynglingar och eleganta julbroderier

Koppling till textilområdet kan en få där en minst anar! Hör här:

Att den förnämliga indigofärgningen förekom i vårt land kring förra sekelskiftet finner Naturens Syster lite ovanligare belägg för i en gammal tidningsnotis, läs och häpna: ” Järvsös största slagskämpe , soldaten Anders Frank från Åsbo, har rest till Nord-Amerikas Förenta Stater. Var Frank hatad och fruktad av de manliga ungdomarna, var han så mycket högre i gunst hos det täcka könet… (ingående beskrivning av hans förtjänster som här utlämnas)… Hade han några rivaler brukade han genomprygla dem under helgerna så att de på måndagarna såg ut som riktiga indigofärgare”.

Där kom det. Indigo är f.ö. ett blått färgämne som sitter som berg, i kristallin form helt enkelt i det färgade tyget. De som utför sådan färgning har säkerligen fortfarande svårigheter att inte avslöja sin profession om det kommer an på att se spår på huden, skyddsutrustning i all ära.

Utlovad energiteknik avser i dagens läge VÄRMEPUMPAR: Denna energiform som förhoppningsvis snart är extra efterfrågad med tanke på årstiden men som idag faktiskt lever upp till kalendariska väderleken, Stockholm vart fall.

Att få kostnadseffektiv värme är tacksamt och då finns fenomenaliska VÄRMEPUMPAR. Deras princip bygger på att en kollektorvätska i en slang, fångar upp värme ur jordens inre ner till ett par 100 meters djup. Vätskan transporteras till markytanen där värmen via en värmeväxlare överförs till ett annat medium s.k. köldmedium. Köldmediet, numera kolväten eller ammoniak vanligen, har egenskapen att koka vid väldigt låg temperatur, under 0. Därefter transporteras värmen vidare till lokalen som ska värmas upp via ett annat system, gärna vattenburet, element/radiatorer.

Summan av kardemumman är att verkningsgraden, förhållandet mellan tillförd och erhållen/utgående energi ligger vanligen i spannet 3 – 6. Mycket förmånligt således både ur miljö- och kostnadssynpunkt! Detta är grundprincipen, utan att förlora sig i fler fackuttryck som saltlösningar, kondensor, kompressor, förlegad freon och förfärliga ozonnedbrytande ämnen o. dyl. som nu är PASSÉ tack och lov. Hoppas nu att dessa teknikens underverk får excellera i en show up för att visa sin kapacitet. Och att klimatförändringen samtidigt får sig en törn: ATT KYLAN SLÅR TILL med sitt trollspö och sveper in land och stad med JULESNÖ!

Läs artikeln om oss i Aftonbladeta Julguide 13/12 under PRESS.

Bilder: Julfröjden manifesteras nedan so far i broderade alster. Se med vilken briljans och precision nålen är förd – den eleganta gracen på stygnen i tösens snabba språng och tomtarnas – för att inte tala om vitbroderiet! Nypon och vackra vita fåglar och en gnutta seminarium fullbordar bildelegansen för denna gång – TREVLIGT JULSTÖK!

IMG_20161211_113551294 IMG_20161211_104432632 IMG_20161211_105338392 IMG_20161210_132521890_HDR IMG_20161207_083042471_HDR IMG_20161209_101517223_HDR IMG_20161211_104646431