I gullregnens månad händer det

Läste en gammal trädgårdsbok om att förenkla för sig: 3 huvudtyper av misslyckanden finns att räkna med i trädgården. Första och enklaste, force majeure enligt försäkringsbolagens terminologi. Tänk då på 1) frost i augusti, 2) en svärm gräshoppor som äter ALLT – vad hade t.ex.  Faraos trädgårdsmästare för ”gröna fingrar” då gräshoppsinvasionen svalde rubbet oavsett, 3) översvämningar och 4)  torka – gammaltestamentliga händelser mer rykande aktuella än på länge.

De vanligare problemen har sitt ursprung i naturen.  Här kvalar del-problemområde 2) in och vi kallar gruppen underodling vilket innebär exempelvis mullvadsangrepp underifrån med undergrävda rabatter/ ängsmark och plundrade växtbestånd. Eller vildsvin för den delen men de räknas till ovanjordiska angreppen okän…. kommer senare. Kan även bestå utav ogräskvävda rabatter eller varför inte kejsarkronor som vägrar slå ut antingen de lockas med benmjöl, sänkt pH-värde eller olika kost/näringstillskott. En annan variant minst lika odräglig är dahlior som inte slår ut innan frosten eller klematis som inte gillar nya rabatten framför fötterna/rötterna och därför vägrar blomma istadig som en åsna eller gammal ardenner. (Kan kompenseras delvis genom en kopp kaffe med eller utan sockerkringla i nya köksverandan).

Fortsättning följer på temat, vi lovar en strid följd .

Så bra att FN-konferensen om rädda världshaven slutförts med framgång enligt säker källa. Nu börjar räddningsaktionerna inom aktuellt område på riktigt sätta fart. De 12 största fiske-företagen i Thailand, Norge och  Japan sätter numera gemensamt nya mål för ett ansvarsfullt fiske. Indonesien lovade att minska plastskräpet med 70 % till okänd tidpunkt – men ändå. Samt 1298 andra utfästelser från när- och fjärran-länder. Allt Dumpt som sagt i klimatfrågan från andra sidan Atlanten verkar snarare ha medfört att vettiga människor i andra nationer intensifierat sina egna ansträngningar för att uppnå långsiktigt hållbara mål i denna VIKTIGA HAVSSAK.

GO FOR IT! hälsar Naturens Syster som också lägger in egna växlar på t.ex. plastområdet. Vi har redan egen stor kasse i canvas och en liten minipåse för frukt.

Nu till extatiska BILDERNA: Iris som sprider solens ljusa färg även om mulet; Vad händer inte i gullregnens månad som en författare, Hj Gullberg, skrev vackert om;  Den knepiga blå hortensian visar sina små nyfödda bladskott för världen – TITTA SÅ SÖTA SMÅ!; Mormors glasögon den blå och rara i sällskap med smörblomma på vift; En akleja i vinrött Bourgogne med en glömt-namnet just nu men gammal torpväxt och FIN! Vallmo i aprikos, planterad av okänd dam som villigt lät Naturens Syster fota

DET SYNS ÄN MER ATT KULMEN, DET EXTATISKA /ORGASTISKA NÄRMAR SIG – one week left! VAR BEREDD .