I bland blir en bara EXTRA GLAD!

Nu är många tillbaka till 100 %, fysiskt vart fall, på jobbet, så ock vi. Först förmedlar vi några textileringsobjekt av alldeles sällsamt slag. En virkad långsmal löpare – eller kanske går den att användas som sjal oxå, av 2 olika garnsorter. Lite hårdare linne i småmönstrat, tätt virk på vardera ände. Men även en väggprydnad med handsydda småfåglar som minner om små vännerna i luften, bilder nedan.

Så var det dagens EXTRA GLAD-del:  Människan är i grunden en mera altruistisk och moraliskt motiverad skapelse än vad som förutsätts i t.ex. klassiska nationalekonomin där drivkraften snarare är maximalt materiell input till envar människa. Nu framkommer rön som tyder på annat, att moral och etiskt riktigt agerande är mera primära motiv. Detta exemplifieras genom att man på ett dagis börjat ta ut avgifter för föräldrar som hämtar sina barn för sent. Följden blev att ÄN FLER hämtade sina telningar sent. Analysen gav vid handen att hämtningen blev en helt igenom ekonomisk transaktion mellan personal och förälder, tillåten om man betalade. Hänsyn till barn och personal kom i skymundan och man kunde krasst betala för övertiden, läs mer i dagens DN s. 5. Funkar det så i detta sammanhang så varför inte inom fler? Natur och miljö, gäller kanske att synliggöra sambanden lite mera som säkert går att klura ut bättre och målinriktat för den som lägger manken till.

En sak som Naturens Syster förespråkar är t.ex. att låta bli att ta så många plastpåsar till äpplen, rödbetor, palsternackor i affären. I stället lägger en dom på kassabandet lösa för att fånga in dem i egen medhavd påse, antingen av tyg eller åtminstone GAMMAL plastpåse. Plast är ju ett UTOMORDENTLIGT FÖRDÄRV nämligen. Förutom att den fastnar i matsmältningskanalen hos djur – båd´stora och små – och hindrar dem att uppta föda så innehåller vissa även farliga ämnen som läcker ut i ekosystemen.

Bilderna 1-2, Gammalt fantastiskt handarbete; 3, Barna Hedenhös kor; 4, Från trollsk trädgård; 5, Så HÄR STORA är svanungarna nu; 6, Höstfloxens tid är NU!

20160808_091743 20160808_091903 20160805_183245   20160805_214550 20160804_113816 20160804_120427