Höstljus i nya lokaler

Här nedan syns bilder från nya lokaler vi har tillgång till tillsammans med  70-talet andra gröna företagare. Snart hänger våra gardiner på plats också.

När är det höst egentligen? En kan ju börja undra. Den gamla bomdepraktikan räknade hösten från Bartolomeus den 24 augusti. Då var den gamla barmässotiden, när säden skulle stå på skylar, humlen vara skördad och löken vara upptagen ur jorden. Då “miste flugan sin röst”, strömmingen drog ut i sjön igen och de första flyttfågesflockarna lättade mot söder. De gamla ville ha fasta gränser. Många anser att det är höst när korgarna kan fyllas med svamp och lingon. Höst när ett tänt stearinljus lyser upp vid Rapport-tiden tillägger kan Naturens Syster dela med sig av enligt hennes indelningsgrund.

Om land och stad inkl förorter i ett hållbart perspektiv: Möjligen kan staden behövs som smältdegel där uppfinningsrika kan bryta ideer och initiera ny utveckling, underlättar med geografisk närhet. Men egentligen blir det mindre viktigt att fysiskt sitta nära med användning av nya mediakulturen över alla bräddar. Tåg är dessutom ett förnämligt miljövänligt kommunikationsmedel. Det finns här en påtaglig risk att staden och särskilt de  centrala delarna, blir en plats där de rika har råd att bo och att fastighetsmarknaden där mera blir investeringsobjekt och en diamantbeströdd guldgruva att ösa ur för de rika som vill och kan. Allt medan de mindre bemedlade hänvisas till mindre glamorösa förorter med sämre livsvillkor. I Stockholm skiljer det i dags dato 18 år i förväntad livslängd mellan olika stadsdelar.

Och hur blir bostadsmarknaden i städerna? För att kunna få ett jobb måste man ha bostad och för att få bostad i storstad måste man ha kapital/rika släktingar som kan betala bostadsköpet.  Segregeringen verkar ta över mer och mer på senare åren enligt många rapporter. Där är landsbygdens och förorternas öden likartade. Hela Sverige ska få leva anser Naturens Syster indignerat!

Vi påminner om: Demokrati betyder allas lika rätt och skyldighet i ett folkstyre med respekt för mänskliga rättigheter. Solidaritet är ett fint och eftersträvansvärt begrepp som borde användas till sin innebörd av både vänster- och högerflanker i hållbarhetsperspektiv om inte annat.

På hearing med politiker på Handelskammaren: En klausul om sunt förnuft nämndes som skulle kunna tillgripas då den vanliga lagstifningen ger resultat som gå stick i stäv med Sveriges behov och lagstiftarens avsikt. Ex.vis utvisning av flyktingar som har för vårt land eftertraktade kompetenser men som utvisas därför att tidigare arbetsgivare undlåtit att betala in nödiga avgifter i tid. Mer om långsiktig hållbarhet i ett natur- och miljöperspektiv vill Naturens Syster höra framöver i valdebatten.

Bilder: Från nya lokalerna; Handelskammaren; Rosenskära i kvadrat med tistlar och klematis de underbara.  TREVLIG VECKA – kanske med en kräftskiva till helgen?!