Högsommaren excellerar i ljuvligheter

Vi stannar kvar i naturens högtidsstund ännu ett tag. Tjärblomster, glim och gulvial, syror och tistlar, allt bidrar tillsammans med gräsens ax och vipor till ängsmarkernas sommarsymfoni. I det dallrande soltindret står naturen doftande och varm, blommornas bröllop och befruktningsfest. Kvällningen går inte av för hackor heller. Ett skimmer  ligger över sädesfälten, doften av vildblommor stark och tung. Nattsvärmare fladdrar, tordyvlar far brummande kring de mörka lövträden. Kornas råmanden , människoröster. Allt inneslutet i en hägnande stillhet. ”Den gamla moder jorden grå” vilar i mörk och frodig blomning – och ger åt alla näring, skönhet, ro.

Men – Linne chockade sin samtid med upptäckten av  att den sinnrikt inrättade blomman doftande och lysande ur natursynpunkt har till enda uppgift att stå för befruktningen. Släktets fortlevnad. Att den vackra, ”rena” blomman i själva verket var växtens könsorgan verkade /-ar mindre tilltalande för den mänskliga tillgjordheten och bskurantismen – särskilt på 30-talet som detta hämtas ur, tänk så det va´-; ”de nya sanningarna” har ju alltid verkat störande och osköna. När man därför bland blommorna söker symboler för ”kyskhet” och ”renhet” och därmed menar ett undertryckande av fortplantningsdriften, har man kommit fel. I så fall borde kryptogamerna dyrkas i stället som inte är, de gör barn med sporer ju, lika provocerande för känsliga själar (fortfarande särskilt 30-talet som avses nu de flesta klarar mera klarspråk a la Sex and the city etc). Och låt inte den sterila trädgårdsrosen stå som lidelsens speciella symbol, mal placé indeed. Denna rostyp ympas väl på robusta Rosa Canina e.dyl avses nog här tror Naturens Syster.

Hört på kl. 6-nyheterna, där berättas att :

  1. Indien satsar på en fossilfri fordonsflotta inom 10-15 år. Mkt BRA! utropar Naturens Syster entusiastiskt innan morgonturen.
  2. I stället för alm- och asksjuka träd letas efter ett speciellt träd i Georgien som är motståndskraftigt och lämpligt, trevligt, fint, passande att ersätta dessa stackars angripna -av en svamp är det väl -almar och askar som verkar gå mot förgängelsen. Intervju med man på jakt där.

Uppiggande bilder kommer här: Nattviolen i sin skimrande glans och med en doft som försätter BERG i trans; LINNEAN som uppträdde sparsamt i år men lika hänförande i sin rosa, skira lilla näpna kjol; Intill midsommarfirandet i regn växte denna koboltfärgade skönhet i sin prakt, gurkört kan tro´det är; Midsommarens handbroderade duk med midsommarblomster i stor bukett samt nästa bild med pion och allium honungsblomma nåt : VÄL BEKOMME i regn som sol!