Gullvivor och Sankte Per

Medan vi är fullt upptagna med olika sorters småkuddar vill vi framhålla en vacker vårblomma: GULLVIVAN. DESSUTOM: Vi plockar successivt in våra textilier på säljsajten www.shopcorn.se – Välkommen att titta in!

Gullvivor var det således: Dess latinska namn betyder vårens förstling och detstämmer ju med skohorn. Dess särpräglade utseende har gett upphov till många olika namn. Man tyckte att blommorna liknade medeltidens hårnycklar och så kallades växten majnycklar, Jungfru Marie nycklar, himmelsnycklar och Sankte Pers nycklar. Det senare knöt an till en sägen om att himmelens väktare tappade sina gyllens nyckelknippa ner på en äng. En ängel skickades ner för att hämta den. Där den hittades växte sedan de första gullvivorna upp. I Danmark kallas de kodriver, en helt annan anlägg än förstnämnda men som anspelar på ordet drevler d.v.s. spenar. Blommornas form gjorde att barnen, mest förr, sög honung ur kronröret som kalven suger mjölk från kon. Så vackra är de och vårliga!

Läs om oss i Aftonbladets bilaga SKÄRGÅRD onsdag 26/4.

Bilder: Gullvivor från Österlen och andra vackra växter från sydsverige rätt och slätt. TREVLIG VÅRBLOMNING!