En FÖRUNDRANSKULTUR för ALLA

“Dont let our bodies befine us” står det i broderad text på Virserums konsthall som vi redan visat. Men inte heller de förutfattade meningar som finns beträffande egenskaper hos personer med viss kroppstyp. Mångfald gör susen i själva verket!

Om VETENSKAPEN, alltså: Vetenskapen är fantastisk med allt som analyserats och uppfunnits med dess metodik. Men även miljöförstöringen. Misstron mot densamma – vetenskapen, som pyser fram här och var, kanske delvis har sin orsak i att den dels tillhör establishment. Men även attityden att den, sort of, gör gällande att sitta inne med ENDA SANNINGEN.  Att urskillningslöst förkasta andra sätt – religioner, ideologier eller annat ej upptäck ännu –  att ta sig an verkligheten och avfärda dem som 1) mindre vetande 2) för att inte säga ännu värre 3) inte veta sitt eget bästa 4) ha dålig koll 5) otillförlitlig  – är inte OK. Utan är lätt att tolka som 1) överlägsen 2) högdragen 3) köra med hög svansföring 4) besserwisser 5) arrogant 6) högfärdig 7) självgod mer än nyttigt. Kan förta ofta viktiga och genombrytande resultat. Synd! Ett step tillbaka är klädsamt ibland. Att förklara det banbrytande begripligt är också en dygd som borde utvecklas mer på parnassen. Einstein, naturvetare ut i fingerspetsarna myntade: ”Det skönaste vi kan uppleva är det gåtfulla. Det är den djupaste känslan vid sanna vetenskapens vagga. Den människa som inte förmår känna detta, hon som inte häpnar och undrar är så gott som död”.

Pröva själv, vetenskapen fångar inte in allt: Är det t.ex. någon som med vetenskapliga metodik kan definiera vad kärlek är – inte minst i dessa tider? Ratio säger inte allt.

Bra grej: Något som vinner gehör i de flesta religiösa traditioner är den här; ”Allt vad vi vill att människor och naturen ska göra mot oss, det ska vi också göra mot dem och den”. Fint!

Förundran! Naturvetenskapen  hjälper oss att utreda de fantastiska sammanhangen. Konst och musik liksom poesin förmedlar genom sina språk. Hör den här med:

”Jag tror att ett grässtrå är ingenting mindre än stjärnornas dagsverke och att lika fulländade är ett sandkorn, en myra och gärdsmygens ägg att lövgrodan är ett mästerverk för den högste att björnbärsrankan skulle pryda himlens förmak  att den minsta led i min hand kommer alla maskiner på skam att kon som idisslar gräset med nedböjt huvud är skönare än någon staty och en mus ett mirakel, stort nog att omvända sex trillioner tvivlare”

Internationella kvinnodagen 8/3: Eva-Lotte Bernekorn Sandin hos oss intervjuas i bättre nyheter, inlägg under Press senare,  http://bättrenyheter.se

Havsisen i Arktis var i januari extraordinärt liten . 1,26 miljoner kvadratkilometer och 8,6 % mindre än genomsnittet mellan 1981 0ch 2010. Meddelar WMO, FN:s väderorganisation. Antarktis visar liknande förhållanden.

Bilder : Förunderliga