Det goda, det sanna, det sköna

Mer från världskongressen hållbart mode i Köpenhamn här om dagen: För att bli mer hållbara i sin produktion berättade Rick Ridgeway på Patagonia att de har 4 R som ledstjärnor: REPAIR, RESELL, RECYCLE, REDUCE – JUST DO IT! Här nämndes också, som redan sagt, att “success” borde mätas i mer än “monetary value”. Med tillfredsställelse kan Naturens Syster då notera att temat etik och moral för företag penetreras utifrån en annan horisont, som en passande avlänkare från debatten om beskattning /konton i Panama, nyligen upptäckta av SKV (DN t.ex.). Det funkar helt enkelt inte att fokusera på penninghögens storlek allenast i företagsvärlden. Heller.  Problemlösning brukar bli bättre om fler infallsvinklar finns med i underlaget från början ju.

Passa på att textilera på Handarbetets Vänner som öppnar sin examensutställning 2016 den 25/5. Den består av 10 handvävda och handbroderade verk där handen varit det främsta verktyget – MYCKET SPÄNNANDE! Funktionell brukstextil, möbeldesign, konst och rumslig installation möts i utställningen. Goda kakor i fiket oxå!

En blir så GLAD! Då en läser om Tostans utbildningsprogram om mänskliga rättigheter som medfört en revolution i Senegal på området demokrati och rättigheter (skyldigheter med väl?)! 19000 kvinnor har som en följd valts till ledande uppdrag i byarna. Därav har också omskärelse av flickor upphört, skolor har byggts etc. En kvinna blev i sammanhanget utvald att åka till Indien i ett halvår för att lära sig sätta upp solcellspaneler. Nu har både hennes by och grannbyn just SOLCELLER:  Både kvinnor och män fröjdar sig då ALLA fått det BÄTTRE! Naturens Syster slår en frihandsvolt på en hand.

Nick Brandt på Fotografiska med ”Inherit the dust”. Om utrotningshotade djur och platser där de tidigare hade sin hemvist. Nu representerade på stora fotografier där istället, t.ex. jättebild på elefant på en mega-sophög. Människor som letar något att sälja går runt omkring.

Poetisk kulturhistoria i hänryckningens fantastiska tid: Irisen kallas regnbågsblomman därför att den blommar i alla regnbågens färger. Släktet är uppkallat efter den grekiska gudinnan Iris, gudarnas budbärare. När hon transporterade sig mellan himmel och jord gick färdvägen på just regnbågen. Regnbågens färger färgade av sig på hennes fötter. När hon sedan steg ner på jorden växte irisar i alla de färger upp i hennes fotspår. F.Ö. Irisen blommar lite senare på sommaren.

Bilder från växtriket, in natura eller målat stilfullt samt organic design från Köpenhamn.

20160518_133714 20160509_131747 20160513_142336 20160512_093047 20160509_132411 20160513_095343