Det börjar arta sig vackert

2017 års ljusnande tider inleder vi med en glimt av nyaste siden-brudklänningen som schematiskt satts samman för att skönja skönhetens potential. Slöjornas grace framträder ren i det skira tygets vackra fall. Betänk att även ett fodertyg, också av siden, ska tillfogas som grund för stassen.

Sammanfattningen av klimatåret 2016 görs av pedagogiska professorn på tv4 så alla borde förstå. Nu är  tipping point nära då människans in- och åverkan på vårt klot är så stor att tidsåldern t.o.m. kallas  antropocen – allt sedan industrialismens genombrott. Temperaturtoppåren går i fallande riktning 2016, 2015, 2014 och även om dessa 3 i sig inte ensamma gör att tendensen är signifikativ rent statistiskt så talar de sitt tydliga språk. I själva verket finns en risk att andra av naturens system går en kollaps till mötes inom nära framtid. Det gäller t.ex. konsekvensen av glaciärernas avsmältning och samtidig mörkning – av partiklar. Detta innebär en irreversibel förändring där planetens inbyggda balanserande system oåterkalligt vänds i sin motsats, sin egen fiende med galoperande system som accelererar temphöjningen och rysliga förändringar: FÅR ALDRIG SKE! utbrister Naturens Syster försiktigt. I så fall släpps än mer växthusgaser ut och mer potenta spådana som metan. Från tundrarn. Tex. Men ett stort hopp är att renewable energi redan är så mycket bättre, billigare, inbyggda i företagskoncept m.m. att det inte gör så mycket, läs ej lika förödande, att USA:s kommande tupp på höstacken är klimatförnekare. Kolkraft har ändå förlotrat aktualitet och billigast-plats till renewable sorts – ett försiktigt skratt undslipper sig Naturens Syster. Men – än återstår att se och oförtrutet sträva vidare. Hoppfullhet finns att plocka här och var såsom att Afrikanska kontinenten är framsynt och hoppar över fossil-fasen t.ex. vilket Naturens Syster läst någonstans, ligger inom räckhåll  – vettiga människor KAN: GO FORWARD!

Diskussioner om samarbete: inleds inom kort.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DETTA MÅNGFALDENS ÅR! som 2017 särskilt heter här hos  Naturens Syster.

Bilder nedan: Matilda i embryonal sidenstass ; Phalenopsis i halvmörket och amaryllis med helsols-Candela; En söt liten blåmes knaprar för fullt livets bröd med glöd; Frostnupet både inne och ute kan en säga!