Certifiering begagnat textil sjösatt på test

Ett känt faktum är att produktion och konsumtion av nya textilier har en stor miljöpåverkan. Genom att i stället återanvända och materialåtervinna textilier minskar användning av ny råvara, vatten, energi och kemikalier. För att klara en sådan sak måste textilierna samlas in. Ja, lämnas in till en SERIÖS insamlare vill textil-donatorn naturligtvis! Genom att certifiera sig i en ny tappning som ytterst kommer Ministerrådet och leds av IVL, det välkända miljöinstitutet, finns nu några dylika säkrade insamlare på banan, t.ex. Myrorna. Detta är en god sak mot en hållbar framtid i ett miljö och natur-perspektiv. Genom att lämna sina gamla paltor till en certifierad insamlare kan givaren känna sig fullt trygg i förvissningen om att gåvorna kommer i goda händer och bidrar på just det avsedda sättet till den goda saken; fattiga barn i Polen, inuiternas nya modetrender, isolering i nya U-båtar eller andra högprioriterade ändamål.

Hoppfullt!: Inför klimatmötet i Paris med all världens ledare på plats är en väsentlig förutsättning för lyckat resultat säkerställd, nämligen att Kina och USA har skakat tass på att samarbeta i frågan. De, med sammanlagt 40 % av världens klimatgaser på sitt samvete, har nyligen enats om att köra gemensamt race i stället för annat tristare. Om inte denna överenskommelse kommit till stånd blir det platt fall what ever de andra länderna än må taga sig före kring månadsskiftet nov/dec.  Lättnadens suck utan att, oresonligt, ta ut för mycket i förväg. (Sälja skinnet av o-skjuten björn, red:s anm.)

Bilder nedan; snygg stol i lätt-tvättat skinn, dimbank över Hulthorva-slätten i älgjakts-tidig morgon, kaxig blomma – papegojstjärt, under-skön och OBS! lättskött blomma – orkidé.

20151004_142729 20151016_074104 20151016_090125 IMG_20151006_143443