Brave new world med knuff

Vi inleder säsongen med en kollektion av textilier som är möjliga att inbördes kombinera på olika sätt. Eller att användas var för sig. Materialet är ett fynd på loppis av en stor mängd GAMMAL LAKANSVÄV med fröskal i. Det matchas med band med öljetter. Måtten är 150 x 25 cm, 75 x 25 eller 75 x 50 cm. Att använda flera korta segment med samma eller olika längd går bra eller att ta den breda korta som gardinkappa enbart eller sätta samman flera gardinkappor. Är huvudtipsen. Öljetterna är alldeles utmärkta att hänga andra saker i eller knyta olika slags band i. Kabinhake finns det något som heter också t.ex. . Välj själv och lycka till med fantasin.

Den som förenar nytta med nöje och samtidigt vill tillägna sig något om långsiktigt hållbar utveckling kan göra en trevlig utflykt till Virserums konstahall och titta på flera olika utställningar: En broderiutställning pågår till mitten av augusti. Den för oss nya som öpnnade i juni handlar om Perifert och centralt baserad på intervjuer med många professorer och experter inom relevanta discipliner.  – mycket tankeväckande och hyperaktuellt så det smäller.

Hör nu här: Norrlands inland har drabbats hårdare av strukturomvandlingar och nationell politik än övriga landet. Man konstruerar ett narrativ om att staden är viktig där ska man bo. I Sverige och de flesta länder dominerar städer och det är där man dikterar vad ett bra liv är – en reell maktrelation.. Men man ska inte fastna i att den inte går att förändra. Synen är en konsekvens av en politik som lett till en global marknad där man konkurrerar med lägsta löner på andra sidan Jorden. En ny form av kolonialism helst enkelt där naturresurser och billig arbetskraft är i fokus för var produktionen ska äga rum. För högre utbildning måste man flytta. Detta har lett till att vi misslyckats med att skapa en jämn geografisk utveckling. Skillnaden har ökat mellan människor och platser.

Platser i låglöneländer och landsbygdsorter konkurrerar om investerare vilket gör att man måste ”sätta sin plats på kartan”. De som får investerare till sig satsar på kulturhus, simhallar, hamdelscentra inte skola, vård och omsorg. Man försöker locka till ”rätt ”människor , den utbildade medelklassen. Inte arbetarklassen som behövs massor av för den service som erfordras för att underhålla dessa strukturer.

För 30 år sedan fanns det oftast barn från alla möjliga samhällsklasser i skolklasserna. I dag är skolan segregerad med barn från samma samhällsklass. Risken med det är att fastna i sitt eget tänk. Man blir inte utmanad som människa om man inte möter människor med andra erfarenheter.

Klimatförändringen kommer att ändra hur vi ser på landsbygden. Den dominerande bilden i media i dag , allt mer Stockholms- och storstadsorienterad, är att landsbygden är en rest från förr som Idag  är förlegad och självdöende. MEN utifrån klimatscenariorna kommer just landsbygden vara förskonad från de värsta konsekvenserna. Tvärtom kan vår naturanvändning bli viktigare, i samspel på lika villkor, och matproduktionen behöver vi mer av. Att vi mer inlemmas i de praktiska realiteterna om vårt beroende av naturen, typ vistas mera där i vår gärning. Sverige får också ta ett större ansvar för resten av världen.

Handelskammaren i Stockholm, Maria Rankkka och Andreas Hatzigeoriou, är inne på samma linje att vi behöver krympa klyftan stad landsbygd. De skriver i DN Debatt 25/7 att vad som behövs är politiska förslag som beaktar det ömsesidiga förhållandet mellan båda  parterna  och förstärker hela landets möjligheter att dra nytta av framgången i växande regioner. De ställer krav på bättre förbindelser, bota bostadskrisen, modernt skattesystem.

DN:s ledare reflikerade dagen därpå och tyckte att hela landet inte kan leva. Det blir för dyrt per elev att hålla slkolan i Hultamåkla öppen med 8 elever jämfört med vad det kostar per elev i Östersund ETC.

Naturens Syster anför då att : Det VIKTIGASTE INTE ÄR EKONOMI. Det finns andra värden som RÄTTVISA, JÄMLIKHET SYSKONSKAP och att vi mer tar lärdom i en interaktion med naturen hur små och beroende vi människor är av naturen och hur underställda vi är de universella eviga sammanhangen för att vi ska fortleva långsiktigt och hållbart på denna vår planet vi tilldelats så generöst av något ofattbart stort. Inte minst dagsaktuellt med hänvisning till de rykande problem vi står inför på klimat- och miljöområdena.

INTE HELLER BRA MED EN TID DÄR ALLA VET EN PRODUKTS/TJÄNSTS PRIS MEN INTE DERAS EGENTLIGA VÄRDE. Sammanfattar Naturens Syster i koncentrat.

TREVLIG AUGUSTI! ÄN ÄR SOMMAREN LÅNG.

Titta nu på BILDER från Virserums konsthall med närliggande territorium: Nyaste gardinkappan med snyggt svaj; Lejongap från förnämliga ÖRTAGÅRDEN för den som vill smeka sinnena med skön reell botanik; Blå salvia heter skönheten invid torrdasset med enheter för “tjänstemän”, “damer” och “herrar”; Vit rosenskära och annat vackert vit/rosa växande; Skön dam vid skön rosenbuske; Broderi med eftertankens kranka blekhet materialiserad; Virserums konsthalls vackra övervåning med refererad utställning PERIFERI; 2 herrar beskådar en konstruktion av gymnasieklassers i textil och trä.: MKT TREVLIGT som sagt vad.