Begagnat-köp minskar växthusgasutsläpp fint

12,5 miljoner ton utsläpp av växthusgaser kunde sparas in genom att handla begagnat på fem utpekade marknadsplatser som ägs av Schibsted Media Group. Detta visar en beräkning som gjorts av IVL på uppdrag av nämnda grupp. Detta bygger på antagandet att de produkter som säljs och köps på detta sätt ersätter produktion och transport av nytillverkade saker för samma ändamål, och att de inte blir avfall. Man kan t.ex. säga att handeln på Blocket bidrar till en potentiell besparing på 0,8 miljoner ton koldioxid – lika mycket som Stockholms biltrafik släpper ut på 1 åt. Att handla begagnat är en rejäl insats för en hållbar utveckling således och så kul det är att ha eget originellt i stället för massproducerat nytt! Mer för satsad peng får man också.

Tillbaka till framtiden heter en utställning på Österléns museúm i Simrishamn. Vad kan dagens formgivare lära av allmogekonsten? Kopplingen mellan antikt och nytt är utvecklat här och på 7 teman är alllmogeföremål sammankopplade med nutida design som hämtat inspiration från äldre hantverkstraditioner. Tonvikten var förr stor på hållbarhet och återanvändning, marginalerna var små det gällde att hitta på! Lagning och hitta nya användningsområden för rester för hela slanten var viktigt. På utställningen finns t.ex. ett skrin med halmintarsia och grova flätade halmskor som träddes över mindre varma skor.

Är svensken människa? Denna frågeställning belystes i en bok som kom för några år sedan, läs själv den som vill. En annan fråga som mer intresserar Naturens Syster är en som togs upp i en stor dagstidning här om dagen, nämligen: Har svenskarna blivit känslokalla – människa eller get? Skribenten berättar att hon på 80-talet flyttade till en fastighet i Stockholm byggd på 30-talet, bebott av folk från den tiden till stor del. När hon gick ut på innergården och höll på att trilla över bråte där öppnade folk fönstren och bad henne vara försiktig för att ej slå sig. Så ej längre. Hon nämner även att räddningspersonal larmats till en förort där en 5-årig pojke försvunnit i badvattnet, sommaren 2015. Då personalen bad badgästerna på stranden att hjälpa till genom att bilda kedja för att hitta pojken så rörde ingen ett finger till hjälp och pojken drunknade. Det har framkommit flera exempel av liknande art i bl.a. radioprogram om ett par i en hamburgerbar i svensk storstad där rasistiska okvädingsord och slag östes över mannen, svart man då. En kvinna i 60-årsåldern var den enda som ingrep. Hon hade lång vistelse utomlands bakom sig, i länder där bråk med krav på ingripande av omgivningen var frekvent förekommande. Ingen av alla andra i aktuella sammanhanget, yngre och fysiskt starkare, brydde sig.

Om detta gäller i akuta situationer där problemet är uppenbart och ingripande krävs omedelbart för att undsätta/rädda någon – hur är det då med benägenheten att göra insatser för miljön? Dessa mera subtila problem – växthusgaserna syns inte direkt, kemikalier och föroreningar i för höga koncentrationer på livsmedel, växterna, träden inte heller så tydligt – hur går det då med problemlösningen här? Nej, fy bubblan, ändring av attityd och aktion behövs! Det är faktiskt bara att ta i och jobba! Kör ekologiskt/ begagnat naturnära för hela slanten, så mycket det bara går! Sitt inte och pös och glöm bort alla och allt annat! För det går att göra något åt sakernas tillstånd! NÄMLIGEN.

Faktaresistens – ett litet jävuls-ord som vi bara nämner och smakar på denna gång.

Naturens förlösande rikedom på några bilder nedan

20160408_115503 20160409_112720 20160409_114123 20160409_113802 20160409_114140 20160409_114605