Anrika handarbeten en klenod att värna åt evigheten

Sashiko är en japansk broderiform som bygger på förfining av den vanliga tråckelsömmen, som vi tidigare kort nämnt. På de mest utsökta sätt kan detta broderisätt bli de finaste textilier, se bilder nedan. En smått rörande berättelse är den om en förlossningsmadrass som kvinnorna hade gemensamt i byn därför att det var för dyrt att ha flera. Då sydde man tillsammans av hopsamlade tygbitar en madrass som användes enkom vid förlossningar. Till munkdräkter användes också mindre tygbitar som syddes samman med just sashikoteknik. Till något riktigt snyggt och hållbart i vardagslivets växlingar.

Om hållbarhet åt glesbygden, läste om hur bolagen vrider på sanningen för att krama ur kapitalet ur densamma: Värdet sägs uppkomma i styrelserummet med tillfört kapital och kompetens hos folket där. Istället för att kommunen där skogen huggs/malmen bryts ska få betalning i SEK för erlagd råvara.

Naturens Systers kommentar: KUNSKAPEN som används vid t.ex. malmbrytning och vidare genom processerna till användbar metall är ju ofta till stora delar redan är uppfunnen av andra personer, ofta för länge sedan. Det borde inte bidra till att nuvarande styrelsemedlemmar tjänar stora pengar/tar åt sig äran och kräver ekonomisk ersättning för produktionen. Mer pengar borde i stället gå till lokalbefolkningen på orten där brytningen sker som i glesbygd skulle få bättre ekonomiska levnadsförhållanden och större valmöjligheter.

GATUTRÄD

Nog gnolar också gatans träd i larmet där trafiken trängs

en visa lika fin och späd som någon lövad ängs.

O, ja små blad, ert stumma sus som kvävs av jättestadens röst

har mitt i dagens bråda brus fritt spelrum i mitt bröst.

av Edna St. Vincent Millay i övers. av Osvald Lindsten

Bilder: Olika mönster av sashiko inkl. omnämnda förlossningsmadrass; En katsura svänger sina löv i vindens dans; Från en bra föredragning på Handelskammaren om empatins stadier: uppfatta, förstå, ta in och agera; En höstanemon så fin står den där och BLOMMAR! Wild swan heter den dessutom!

Tjola hej tjola hopp!