Allvarligt talat – GLOBALT miljöperspektiv

Med anledning av att jorden håller på att gå under och inte tillräckligt många fattar det, faktiskt merparten av vuxna ens i verkställande positioner, promise, anordnade IVL i dagarna en miljökonferens om tillståndet på fronten 2016. Hela dagen framträdde auktoriteter från politiskt håll och företa/organisationer som berättade om sina egna drag för att få miljön och naturen på fötter igen, ny frisk kula.

Här kommer bitar, smått som stort, huller om buller.

VI ÄR PÅ VÄG MOT +3 GRADERS TEMPERATURÖKNING, ord och inga visor med Parisöverenskommelsens målsättning + 1,5 – 2 grader i färsk åminnelse, inledde  Miljömålsberedningen.

Vi måste blicka utåt i världen. Åtgärder på olika områden, fossila bränslen, bättre jordbruk med perenna grödor t.ex.. Inse att NATUREN HAR ETT EGENVÄRDE. VI ÄR BEROENDE AV DEN SÅ IN I H-E! Det är inte, som allt för många verkar tro nu, att vi kan ändra vårt ego-trippande förstörelsebeteende OM VI HAR LUST!! Inse fakta, förbannat trista tider om vi inte ändrar oss. Många vill inte komma med obehagliga, livsfarliga budskap för då blir man INTE POPULÄR/OMVALD! Tjena, inte konstigt vi är där vi är.

Inför klimatlag om krav på reglering av växthusgasutsläpp regeringen tyckte Miljömålsberedningen so far, fullödigt betänkande kommer några veckor.

Finanssektorn är ett stort problem, sa han vidare, som ser till vinst och ej med ansvar för konsekvenser av verksamhet.

Smartare elanvändning, KTH berättade om att aktiva användare kan nyttja ett mer flexibelt el-nät och betala sina minskade kostnader i EFTERSKOTT. Säkerhetsaspekter där som andra tar hand om sa hon från KTH.

Premiera de som går före.

Tala om vad JAG KAN GÖRA – DIREKT ALLTSÅ.

DIGITALISERING utpekad som största enskilda förändringsfaktorn, visar tillståndet just NU.

Gapet vilja handling ett problem. ÖPPNA DATA OM HUR MILJÖARBETET GÅR, OCH MILJÖN MÅR.   Helsingborg och Sundsvall har fora där man kan se vad man själv gör för avtryck direkt. Och hur göra bättre istället -DIREKT JA. Såsom : Mindre tallriksportioner ger  mindre matsvinn, har det visat sig.

MEN ÄVEN I ÖVRIGT: VÅGA GÖRA NYTT! NU! SLÄPP GAMMALT MÖG.

Ökad efterfrågan på eko-bönder, gifterna försvinner ur kroppen efter 2 veckor med ekologisk mat. Halterna i urin visades före och efter. Långtidseffekter av dessa gifter okänt f.ö.

Dyrare för företagen med eko – JAVISST, KAN TÄNKAS. Men tänk allt som tjänats på all förstörande odling hittills!! De branscher som har högst vinst är f-ö SEX, DRUGS och KÄRNVAPEN.

Vi måste bort från tänket snöd vinning om än att ett företag måste gå runt. Men inte några SKIT-MEGA-VINSTER på Cayman öarna, Panama etc! Vi måste ta ansvar att lämna en BÄTTRE VÄRLD TILL BARNEN. Barnen är vårt hopp, lär av dem. Det finns inbyggt mycket rätt-tänk, hos barn alltså, om vi låter det komma fram.

System för återvinning, inom textil såväl som annat.

All vetenskap och klokskap hos världens makthavare till trots så där vi har hamnat är där vi snart utrotar oss själva. Det är precis som att bara för att vi känner till en del om hur olika processer driver runt det levande så tycker vi att vi kan nyttja det som vi vill, UTAN HÄNSYN, när vi borde känna VÖRDNAD för att inte säga djup ÖDMJUKHET. Vi borde inse hur komplext och sammansatt naturen är och hur små vi människor är i de eviga sammanhangen, de yttersta existentiella perspektiven. Så: GÖR NYTT, GÖR OM! NU.

BETÄNK , säger Naturens Syster: Selma Lagerlöf, Nobelpristagaren i litteratur sa, då hon blev påhoppad av olika män i maktpositioner, med synpunkter som:  ful, låghalt, blyg och inbunden dotter till Löjtnant L., fantasiutsvävningar.… ”Jag tror, att i dessa yttersta tider har kommit ett mörker öfver den manliga intelligensen liksom för att visa hur nödvändigt det är att kvinnorna öfvertar ledningen af världens öden”. – Ja, inte finns det för många kvinnor i bolagens styrelser, är det en 10 % typ, ännu i dags dato är ett som är säkert! Inflikar Naturens Syster beredvilligt.

MERA KOMMER I SENARE INLÄGG FRÅN DENNA DAG.

Ute blåser sommarvind, göken…..

P.S. ÄT MERA GRÖT! Men förbise inte för den skull att VATTEN ÄR ETT FARLIGT GIFT SOM OMGER VISBY STIFT. Stilla kommentar: Inte minst i dessa dagar med syrefria bottnar som breder ut sig , 3 veckors tidigare algblomning i år, fiskar som dör ut, missb…..etc.

Insup bilder nedan – till uppbyggnad, varnagel och ren njutning, de sista 2 med nationaldagsbuketten i blågult vindrufs och de lika alltid oemotståndliga LÖJTNANTSHJÄRTANEN!

20160601_101526 20160601_091901 20160601_101459 20160601_120605 20160606_112459 20160607_081616