16 % försäljnings-ökning av begagnade textilier 2011-2013

Ibland blir en alldeles särskilt övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, läs här: Den svenska försäljningen av second-hand-kläder och insamlade textilier ökade med 16 % mellan 2011 och 2013. Samtidigt minskade konsumtionen av nya textilier med 9 % – bara att applådera! Detta står att läsa i rapport  från SMED (Svenska MiljöEmissionsData, samarbete mellan IVL, Svenska Miljöinstitutet, SCB, SLU och SMHI) nr 149 2014, på beställning av Naturvårdsverket. Fortfarande återstår ändå rätt mycket innan kretsloppen av textilier är resurseffektiva. Begagnade textilier förbränns i stor utsträckning som skulle kunna återanvändas i stället. Textilproduktion kräver mycket resurser, t.ex. åtgår det upp till 29 000 liter vatten för att framställa ett kilo bomullstextil. Till en vanlig t-shirt åtgår det ca ett kilo kemikalier. Dessutom tillkommer ganska stora koldioxidutsläpp.

Av detta inser den medvetna/-e medborgaren vikten av att titta extra noga på märkning av textilier vid inköp: Ekologisk produktion och tillverkning är en investering i en bättre, mer hållbar framtid! Snygga och härliga sådana finns, se Naturens Systers t.ex.. Eller köp begagnat, som sagt vad.

Fritt att njuta av den sibiriska liljan nedan!

018

 

Kommentera